IFRS Konszolidáció | BDO Akadémia

IFRS Konszolidáció

A BDO Akadémia tisztelettel meghívja Önt

IFRS Konszolidáció

című szakmai képzésére,
amely a BDO Magyarország előadótermében
kerül megrendezésre.

Időpont: 2015.12.08. és 2015.12.09.
(2 napos képzés)

Ajánló

A képzés során a résztvevők átfogó képet kapnak a konszolidált beszámoló készítés IFRS sztenderdek szerinti elméleti alapjairól, és megismerkednek azokkal a fogalmi keretekkel, amelyeken a konszolidálás alapul. Egyedülálló módon a tanultak alkalmazására egy konkrét vállalkozás két évre vonatkozó IFRS konszolidált beszámolójának összeállításával kerül sor, így az ismereteket a szakemberek a gyakorlatban is alkalmazhatják.

Tematika

1. Konszolidált beszámoló készítés elméleti alapjai (1. nap)

 • Konszolidációba bevonandó társaságok köre
 • Konszolidálási alapelvek
 • Konszolidált számviteli politika különbségei, kialakítása
 • Konszolidált beszámolóhoz kapcsolódó társaságok beazonosítása
 • Minősítések és mentesítések
 • Konszolidációt előkészítő feladatok elvégzése, előkészítő mérleg összeállítása
 • Konszolidált beszámoló részei (összevont mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet), különös tekintettel a konszolidáció során keletkezett mérlegtételekre
 • Teljes körű konszolidáció feladatai (tőkekonszolidáció, tőkekonszolidálás feladatai, adósságkonszolidáció, közbenső eredmények konszolidációja, az eredménykimutatás tételeinek vizsgálata, látens adók vizsgálata)
 • Konszolidáció lépéseinek kiemelése közös vezetésű vállalkozások szempontjából: arányos, kvóta szerinti konszolidáció feladatai
 • Társult vállalkozások konszolidációja: részesedés értékelés feladatai
 • Teendők különböző devizában készülő beszámolók konszolidációjának elvégzésekor
 • A magyar konszolidáció és az IFRS szerinti konszolidáció különbségeinek vizsgálata
 • Egy konszolidációs esettanulmány több társult és közös vezetésű társaság konszolidációjára magyar és IFRS szempontok alapján
 • IFRS szerinti konszolidáció:
  • konszolidált beszámolóhoz kapcsolódó társaságok beazonosítása IFRS szabályok szerint,
  • minősítések,
  • konszolidációt előkészítő feladatok elvégzése, előkészítő mérleg összeállítása,
  • leányvállalatok konszolidálása az IAS 27 és IFRS 3 standardok alapján,
  • társult vállalkozások konszolidációja az IAS 28 standard alapján,
  • közös vezetésű vállalkozások konszolidációja az IFRS 11 standard alapján,
  • konszolidált cash flow, közzétételek,
  • az új standardok: IFRS 10, IFRS 12.

2. Konszolidációkészítés a gyakorlatban (2. nap)

A gyakorlati megoldásban az elméleti alapozás után egy cégcsoport konszolidált beszámolójának elkészítésére kerül sor. A konszolidált beszámoló elkészítése az egyedi beszámolókból kiegészítő információk alapján történik, Excel táblázat használatával. A cégcsoportban több leányvállalat, közös vezetésű vállalat és társult vállalkozás konszolidációját végezzük, melynek az a célja, hogy a résztvevők saját maguk is képesek legyenek a konszolidált beszámoló elkészítésére a képzés elvégzése után.

A gyakorlati példában nemcsak többféle társaságtípus (leány-, közös, társult vállalkozás) jelenik meg, hanem időhorizont tekintetében is két év kerül áttekintésre, mivel a konszolidált beszámoló készítésénél a következő évi nyitó átforgatások, illetve számviteli törvény szerinti átsorolások speciális feladatokat jelentenek.
A résztvevők a gyakorlati képzés végére a kiosztott mintán, saját laptopon együtt dolgozva el fogják készíteni a cégcsoport konszolidált beszámolóját két évre vonatkozóan.

A képzés elvégzésével 6 kamarai kreditpont szerezhető.

Oktató

DR. RÓZSA ILDIKÓ
okleveles könyvvizsgáló, ACCA
Rózsa Ildikó több nemzetközi vállalat egykori gazdasági igazgatójaként és egyetemi oktatóként kiemelkedő tapasztalattal rendelkezik multinacionális társaságok tanácsadói IFRS és US GAAP szakmai támogatásában és áttérési projektek vezetésében. Ildikó az ACCA tagja, széleskörű szakmai tapasztalattal rendelkezik, emellett a Budapesti Műszaki Egyetem Gazdálkodástudományi Karának egyetemi adjunktusa. 2013-ban Phd fokozatot szerzett, kutatási témája az IFRS és a US GAAP szabályok különbségeinek területe.

 

További információ

Demus Péter

Demus Péter
peter.demus@bdo.hu

Business Development Manager


Érdeklődés esetén kérjük, írjon a kepzes@bdo.hu e-mail címre!