Készítsük el közösen a munkavállaló felmondását! | BDO Akadémia

Készítsük el közösen a munkavállaló felmondását!

A BDO Akadémia tisztelettel meghívja Önt a

Készítsük el közösen a munkavállaló felmondását!

című szakmai szemináriumára,
mely a BDO Magyarország előadótermében
kerül megrendezésre.

 

Ajánló

Rendezvényünkön a résztvevők a munkajog két elismert szakértőjével közösen veszik sorra a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos szabályokat és kapcsolódó munkaügyi bírósági gyakorlatot. A képzés különlegességét az adja, hogy a szabályok és gyakorlat bemutatása a jó és rossz gyakorlatok felmondások és közös megegyezések megállapodások bemutatásával történik, ezzel is mintegy segítve az elmondottak minél jobb gyakorlati alkalmazhatóságát.

Tematika

  • Indokolás nélküli azonnali hatályú felmondás próbaidő alatt
  • Felmondás indokolása, indokolással kapcsolatos leggyakoribb munkáltatói hibák
  • Azonnali hatályú felmondás és annak indokolása, határidők
  • Határozott idejű munkaviszony megszüntetési módja, tipikus munkáltatói hibák
  • A jogviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozat közlésére vonatkozó szabályok
  • Jogellenes jogviszony megszüntetés következményei
  • Közös megegyezéses megállapodással történő munkaviszony megszüntetés gyakorlati kérdései

Előadók

 

DR. HORVÁTH ISTVÁN
Ügyvéd, címzetes egyetem docens PhD
ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális jogi Tanszék

 

DR. LŐRINCZ GYÖRGY
munkajogász
az új Mt. előkészítő bizottság tagja

Munkajogi szakmai tapasztalatait ügyvédként kezdte az ügyvédi iroda által nyújtott szolgáltatások végzésével, majd minisztériumi vezetői tevékenysége során többek között részt vett a rendszerváltozás utáni  Munka Törvénykönyve megalkotásban, majd számos – többek között jogharmonizációs célú – módosításában. Munkaügyi perekben ellátott alperesi pozícióban képviselte a minisztériumot. Később az ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék vezetője lett egyetemi docensként; valamint  a Kar Jogi Továbbképző Intézete jogász- és posztgraduális képzései közül a   „Munkajog”tantárgy felelős oktatója. Továbbá országos munkajogi és humánpolitikai konferenciák felkért előadója. Eseti jelleggel részt vesz munkaügyi bírák továbbképzésén, tagja a Jogi Szakvizsgabizottságnak. Rendszeresen publikál szakmai folyóiratokban (pl. Adó szaklap, Önadózó), főszerkesztőként jegyzi a Munkaügyi leveleket, számos – többek között a Munka Törvénykönyvét és a közszolgálati törvényeket magyarázó – szakkönyv szerzője, társszerzője.

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán végzett 1973-ban, majd két évvel később bírói-ügyészi szakvizsgát tett.

Ügyvédként elsősorban munkajogi tanácsadással, munkaügyi perek vitelével foglalkozik.
A munkajog tárgykörében több kézikönyv, szakcikk szerzője, illetve társszerzője. A Munkaügyi Minisztériumban betöltött pozíciójánál fogva részt vett a jelenleg hatályos Munka Törvénykönyve előkészítésében, tagja volt az új törvény előkészítésére megalakult eseti bizottságnak.

 

További információ

Demus Péter

Demus Péter
peter.demus@bdo.hu

Business Development Manager


Érdeklődés esetén kérjük, írjon a kepzes@bdo.hu e-mail címre!