Adatvédelmi tisztviselő (DPO) képzés | BDO Akadémia

Adatvédelmi tisztviselő (DPO) képzés

 

 

Mit adunk, ha minket választ?

Valódi szakértelmet! - MI már jóval a GDPR hatálybalépése előtt is nagy sikerrel tartottunk adatvédelemmel kapcsolatos képzéseket. Több évtizedes tapasztalattal rendelkező előadóink bizonyították számunkra, és résztvevőink számára, hogy a téma valódi, gyakorló szakértői.

Hatékony időbeosztást! - A mi két napos képzésünk végén biztosított tanúsítvány jogilag (és a visszajelzések alapján tartalmilag is) egyenértékű más három, négy napos képzéseken megszerzett tanúsítványokéval.

Személyre szabott tudást! - Az előadások közben és végén is folyamatosan lehetősége van kérdezni az előadóinktól. A képzés anyagát nyomtatott és elektronikus úton is elküldjük és szükség esetén lehetősége van további konzultációra.

 

TEMATIKA

1. nap: ÁLTALÁNOS ELMÉLETI ALAPOK

 • I. Az adatvédelem alkotmányos alapjai
 • II. Alapfogalmak - A jogszerű adatkezelés feltételei
 • III. Az adatkezelés jogalapjai és alapelvei
 • IV. Jogérvényesítés
 • V. NAIH
 • VI. Adatkezeléssel összefüggő bűncselekmények – Büntetőjogi tényállások

2. nap: GYAKORLATI MEGKÖZELÍTÉS

Ágazati adatkezelések

 • Munkahelyi ellenőrzés, HR adatkezelése
 • Elektronikus megfigyelés szabályai
 • Hírlevél, Direktmarketing

Információszabadság

 • Elméleti alapok
 • Alkotmányos alapok, AB határozatok
 • Fogalmak
 • Közzététel, megismerhetőség
 • Jogesetek

Kiknek szól képzésünk?

Az új európai uniós általános adatvédelmi rendelet széles körben teszi kötelezővé az adatvédelmi felelős kinevezését közintézményeknél és vállalatoknál egyaránt. Adatvédelmi tisztviselő minden adatkezelőnél szükséges lesz, ahol nagy mennyiségű adat kezelése történik. Ebbe a körbe tartoznak a nagy ügyfélszámmal rendelkező adatkezelők, a biztonsági kamerarendszert üzemeltetők, továbbá azok is, akik nagyszámú e-mail címmel építenek marketing adatbázist.

Képzésünk során nemcsak a magyar adatvédelmi jog elméletét és gyakorlatát ismerhetik meg  résztvevők, hanem az európai adatvédelmi jog alapjait is, a 2018-tól kötelezően alkalmazandó változásokra és az adatvédelmi tisztviselők teendőire fókuszálva.

ELŐADÓ

DR. AMIGYA ANDREA
Adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász, infokommunikációs szakjogász, GDPR tanácsadó

Dr. Amigya Andrea 2009 óta foglalkozik kimondottan a személyes adatok védelmével és a közérdekű adatok nyilvánosságával.
Szakmai pályája elején a közszolgálatban a közérdekű adatokkal kapcsolatos feladatok ellátását végezte, majd a személyes adatok védelmének területén a munkahelyi  adatkezelések területével folytatta.
Számos közigazgatási és üzleti szférában működő gazdasági társaság adtavédelmi megfeleltetésében vett részt, nagy informatikai bevezetések adatvédelmi szempontú támogatását segítette. Jelenleg belső adatvédelmi felelős egy magyar pénzintézetnél.
Eddigi szakmai életében több előadást/bemutatót is tartott, amelyek eddig meghívás alapján ún. in-house képzések és oktatások voltak. 2017-ben a NAIH adatvédelmi szakjogász képzésére már előadóként meghívást kapott. Rendszeres résztvevője a Dataprotection.eu konferenciáinak, vendég előadó az L-tender DPO képzésén is.
Tanácsadóként számos hazai vállalkozás adatvédelmi megfeleltetésén dolgozott, és számos hazai gazdasági társaság GDPR tanácsadója a felkészülési időszakban.

DR. LAKI LAJOS

A LAKI LEGAL alapítója, dr. Laki Lajos ügyvéd több éves tapasztalattal rendelkezik az IT, a telekommunikáció és az adatvédelem területén. Az iroda profiljába tartozik továbbá a szellemi alkotások joga, a munkajog és a fogyasztóvédelem, de ügyfelei rendelkezésére áll a klasszikus ügyvédi területeken is, úgymint: ingatlanjog, társasági és cégjog, valamint a különböző peres és nemperes eljárások.

 

További információ

+36 1 235 3010
Demus Péter

Demus Péter
peter.demus@bdo.hu

Business Development Manager


Érdeklődés esetén kérjük, írjon a kepzes@bdo.hu e-mail címre!

Korábbi üzleti képzéseink


Előadó: Hartmann Krisztina, Bencz Zoltán, Lerf Andrea, Braun Katalin

Előadó: Soós Tamás

Előadó: Dr. Soós Andrea

Előadó: Nagy István Ottó