Adatvédelmi felelős képzés | BDO Akadémia

Adatvédelmi felelős képzés

A BDO Akadémia tisztelettel meghívja Önt

Adatvédelmi felelős

című képzésére,
mely a BDO Magyarország előadótermében
kerül megrendezésre.

A képzés célja:

Az új európai uniós általános adatvédelmi rendelet széles körben teszi kötelezővé az adatvédelmi felelős kinevezését közintézményeknél és vállalatoknál egyaránt. Adatvédelmi felelős minden adatkezelőnél szükséges lesz, ahol nagy mennyiségű adat kezelése történik. Ebbe a körbe tartoznak a nagy ügyfélszámmal rendelkező adatkezelők, a biztonsági kamerarendszert üzemeltetők, továbbá azok is, akik nagyszámú e-mail címmel építenek marketing adatbázist.

Képzésünk során nemcsak a magyar adatvédelmi jog elméletét és gyakorlatát ismerhetik meg a résztvevők, hanem az európai adatvédelmi jog alapjait is, a 2018-tól kötelezően alkalmazandó változásokra és az adatvédelmi felelősök teendőire fókuszálva.

Előadóink gyakorlati szakemberek és az első magyar nyelvű adatvédelmi kommentár szerzői.

A képzés elvégzését követően az okleveleket a volt adatvédelmi biztos írja alá.

Tematika:

I. modul: Az adatvédelmi felelős intézményének, feladatainak, felelősségeinek körüljárása

 • az adatvédelmi felelős intézménye, az adatvédelmi felelős feladatai
 • az adatvédelmi felelős munkaköre
 • az adatvédelmi felelős felelőssége
 • az adatvédelmi felelős kapcsolatrendszere, a NAIH mint hatóság
 • továbbképzések, kommentárok, felkészülési módszerek 
 • az adatvédelmi felelős munkája során használt jogszabályok

Gyakorlat: jogszabály és jogeset keresési technikák.

II. modul: Adatvédelmi jog és adatkezelési alapelvek

 • elméleti alapok az adatvédelmi jog rendszere és generációi
 • alapfogalmak
 • az adatkezelés jogalapja
 • az adatkezelés alapelvei
 • a szankciók rendszere a jogellenes adatkezelésért

Gyakorlat: keresés az európai joganyagban.

III. modul: Hazai és nemzetközi adatvédelmi hatóságok

 • adatvédelmi hatóságok és funkcióik
 • Binding corporare rules (BCR)
 • külföldre történő adattovábbítás 

IV. modul: Információszabadság

 • közérdekű adatok megismerése és információszabadság
 • alapfogalmak, a FOI kérvények kezelési rendje
 • bírósági gyakorlat, büntetőjogi szankciók

Gyakorlat: teszt

V. modul: Adatbázis építéshez fűződő szabályozások

 • adatbázis építés
 • adatbázis kezelés és a kapcsolódó adatvédelmi kérdések
 • az adatbázis jogi védelme
 • bejelentkezés az adatvédelmi nyilvántartásba
 • titokjog
 • szankciók jogosulatlan használat esetén

VI. modul: EDM és szabályozása

 • EDM és elektronikus hozzájárulás
 • szankciók és különböző hatóságok
 • alapfogalmak angolul

Gyakorlat: szimuláció nemzetközi együttműködés.

Előadó:

DR. SOÓS ANDREA

Ügyvéd, közgazdász, európai uniós szakértő. 1997-ben szerezte jogi diplomáját, 2000-ben közgazdászként végzett. 2000 és 2007 között egy nemzetközi ügyvédi irodánál dolgozott, majd azt követően egy világméretű munkajogi hálózathoz tartozó magyar ügyvédi iroda munkajogi csoportját vezette. 2011 óta a BWSP Gobert and Partners munkajogi és perjogi partnere. 

Több nemzetközi összehasonlító tanulmány magyar fejezetének szerzője, rendszeres előadója szakmai konferenciáknak, televíziós műsoroknak. Magyar és angol nyelven publikál.
Területei: munkaügyi perek, szakszervezeti tárgyalások, kollektív szerződéses ügyek, outsourcing, adatvédelem, összeolvadások és akvizíciók, bevándorlási ügyek és egyéb céges működéssel kapcsolatos jogi ügyek.

 

Korábbi üzleti képzéseink