ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ | BDO Akadémia

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

www.bdoakademia.hu honlaphoz

A BDO Magyarország Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. ép., Cégjegyzékszám: 01 09 865069   Adószám: 13627289-4-42, kapcsolat: office[at]bdo[dot]hu) és a BDO Magyarország HR Személyzeti Tanácsadó Kft. (1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. ép.,Cégjegyzékszám: 01 09 888437, Adószám: 14090358-4-42, kapcsolat: kepzes@bdo.), mint közös adatkezelők, a továbbiakban: „Adatkezelő” fontosnak tartja www.bdoakademia.hu  honlapra látogató érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogainak tiszteletben tartását és érvényre juttatását és adatkezelésük során a mindenkor hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, és belső szabályzataik értelmében jár el.

Az Adatvédelmi tájékoztató célja az, hogy az érintetteket tájékoztassa az Adatkezelő www.bdoakademia.hu honlapon keresztül végzett adatkezelési tevékenységeiről, így a tájékoztató hatálya kizárólag a nevezett honlap(ok)on keresztül történő adatkezelésekre és az adatkezelések során kezelt adatok körei terjed ki.

Honlap célja, hogy hasznos információkkal szolgáljon a BDO Magyarország cégcsoport tevékenységével és szolgáltatásaival kapcsolatban.

1. Kik az érintettek?

Érintett az a természetes személy, aki a www.bdoakademia.hu honlapon keresztül bármilyen módon megadott vagy megkapott adata alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve – azonosítható.

A tájékoztató személyi hatálya kiterjed tehát a www.bdo.hu honlapon keresztül érdeklődő, vagy ajánlatot kérő vagy küldő természetes személyekre, vagy nem természetes személyek képviselőire, kapcsolattartóira, az oldalon képzésre feliratkozó természetes személyekre, továbbá az Adatkezelő honlapjának üzemeltetésével megbízott saját munkatársaira.

2. Adatkezelési tevékenység: Hírlevél, képzésajánló küldése

Adatkezelők: BDO Magyarország Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. ép., Cégjegyzékszám: 01 09 865069   Adószám: 13627289-4-42, kapcsolat: office[at]bdo[dot]hu) és a BDO Magyarország HR Személyzeti Tanácsadó Kft. (1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. ép.,Cégjegyzékszám: 01 09 888437, Adószám: 14090358-4-42, kapcsolat: kepzes@bdo.), mint közös adatkezelők, a továbbiakban: „Adatkezelő”.

A BDO Magyarország hírlevelére a www.bdo.hu oldalon lehet feliratkozni, vagy a www.bdoakademia.hu honlapon az Akadémia képzésére történő jelentkezéssel együtt lehet kérni a feliratkozást. Érintett a hírlevél szolgáltatás igénybevétele előtt a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre.

A kezelt adatok köre és célja:

 

teljes név

azonosítás

email cím

hírlevél kiküldése

cégnév

azonosítás

feliratkozás dátuma

azonosítás

Adatkezelés célja: Az elektronikus hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő és leányvállalatai legújabb eseményeiről, képzéseiről, híreiről, illetve tájékoztatás az aktuális gazdasági eseményekről és jogszabályi környezetről. Az adatkezelés célja továbbá vállalkozások, mint a reklám címzettjeinek közvetlen üzletszerzési célú megkeresése elektronikus üzenet formájában, amennyiben az Érintett az adatkezelés ellen nem tiltakozik. A közvetlen üzletszerzési célú megkeresés jellemzően az Adatkezelő eseményeiről, képzéseiről való tájékoztatást jelenti.

Jogalap: A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes, előzetes hozzájáruláson alapul. A hírlevélküldés jogalapja lehet továbbá az Adatkezelő jogos érdeke, amennyiben a hírlevél nem kifejezetten természetes személyeket szólít meg. Jogos érdek megnevezése: közvetlen üzletszerzés (ld. az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) (47) preambulumbekezdésének felhatalmazását). Az Adatkezelő mindenkor biztosítja a tiltakozás (leiratkozás) lehetőségét (ld. lent), így amennyiben az Érintett akként nyilatkozik, hogy nem kíván reklámcélú megkereséseket kapni az Adatkezelőtől, úgy adatait az Adatkezelő törli és a kérelem kézhezvételét követően nem fogja ebből a célból felhasználni.

Az érintettek köre: minden természetes személy, aki a BDO, mint Adatkezelő, vagy a BDO Magyarország cégcsoport híreiről, eseményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik. Nem kifejezetten természetes személyeknek címzett közvetlen üzletszerzési célú elektronikus üzenetek esetén, ha az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekén alapul, a hírlevél szolgáltatásra feliratkozó személyeken felül érintettek lehetnek olyan személyek is, akik üzleti, szakmai tevékenységük során kapcsolatba kerültek valamely Adatkezelővel, vagy az Adatkezelő korábbi képzésén, üzleti jellegű eseményén részt vettek. A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén érintettek lehetnek továbbá olyan személyek is, akik elérhetősége valamely szakmai relevanciával bíró, nyilvánosan elérhető weboldalon, kapcsolattartás céljából megadásra került.

Kik kezelik az adatokat: A hírlevelet kizárólag a BDO Magyarország Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. Marketing és PR osztály munkatársai küldik az Online Marketing hírlevélküldő szoftver segítségével.

Meddig kezelik az adatokat: Az Adatkezelő kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról, vagy megerősítést nem ad. Az Adatkezelő a hírlevél listát döntése alapján felülvizsgálhatja, és a hírlevél küldéshez megerősítő hozzájárulást kérhet.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, vagy ha érintett további hozzájárulást nem ad.

Leiratkozás: Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint az info[at]bdo[dot]hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján, vagy postai úton a 1103 Budapest, Kőér utca 2/A.C.ép. címen.

3. Adatkezelési tevékenység: Egyszeri információ vagy ajánlatkérés

Az adatkezelés célja:  az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől információt vagy a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatosan ajánlatot kérjenek a honlapon vagy a központi email címen keresztül.

Jogalap: Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt vagy ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett.

Kezelt adatok köre és célja:teljes név

azonosítás

email cím

kapcsolattartás

cégnév

azonosítás

telefonszám

kapcsolattartás

megjegyzés/kérdés tartalma

válaszadás

 

Kik kezelik az adatokat: Az adatokat az Adatkezelő munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.

Személyes adatok kezelését alapvetően az Adatkezelő látja el. Amennyiben a megkeresés nem a www.bdoakadémia.hu –n található képzésekkel kapcsolatos a feladatot Adatkezelő kiszervezheti annak érdekében, hogy a kérdést szakértő válaszolja meg, úgy abban az esetben azt a BDO Magyarország cégcsoporthoz tartozó, az adott szakértő társaság munkavállalójához továbbítja.

Adatkezelő az adatokat egyéb harmadik fél számára nem továbbítja.

Közös adatkezelés esetén a BDO Magyarország cégcsoport tagjai, mint adatkezelők, az itt meghatározott eljárást követik.

A BDO Magyarország cégcsoport, illetve az Adatkezelő leányvállalatai: BDO Magyarország Adótanácsadó Kft., BDO Magyarország  Corporate Finance Kft., BDO Magyarország Hotel és Ingatlan Szolgáltató Kft., BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft., BDO Magyarország Könyvelő és Bérszámfejtő Kft., BDO Magyarország HR Személyzeti Tanácsadó Kft., BDO Magyarország IT Megoldások Kft.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

  • a. Adatkezelő részére a honlapon  keresztül megadott adatok e-mail-ben  jutnak el. A honlapon megadott központi email címen is érkezhetnek információk vagy ajánlatot kérő emailek. A beérkező információkérések az Adatkezelő számára érkeznek meg, aki szakmai kérdés esetén az adatokat megosztja a BDO Magyarország cégcsoporthoz tartozó társasággal az információ- vagy az ajánlat kérés szakértői megválaszolása érdekében.
  • b. Az Adatkezelő az érintett kérdését megválaszolja és azt részére – lehetőleg ugyanazon az úton, ahogyan az kérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik – eljuttatja.
  • c. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az információkérés során elérhetőségét megadta, azon keresztül az adatkezelők vele kapcsolatba lépjenek, hogy az érintett a kérdést pontosítsa vagy a választ megkapja.

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig. Abban az esetben, ha az információ kéréshez és/vagy információ adáshoz joghatás fűződik, vagy az érintettet, adatkezelőket hasonlóan jelentős mértékben érinti, Adatkezelő és a közös adatkezelők az adatokat a mindenkori elévülési időben kezelik. Adatkezelő(k) vagy érintett igazolható jogos érdeke esetén az adatok tovább is megőrizhető, a jogos érdek megszűnéséig. Erről az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet.

4. Adatkezelési tevékenység: A BDO Magyarország HR Személyzeti Tanácsadó Kft. szervezésében működtetett BDO Akadémia képzésére jelentkezők adatainak kezelése

Az érintetteknek lehetősége van a honlapon megadott email címen  keresztül az ott meghirdetett képzésekre elektronikus úton jelentkezni. Az érintettek a megadott email címre vagy postacímre is beküldhetik a pályázatukat.

Jogalap: Az álláspályázatra történő jelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra jelentkezik.

A kezelt adatok köre és célja:teljes név

azonosítás

állampolgárság

azonosítás

email cím

kapcsolattartás

 

telefonszám

kapcsolattartás

beosztás

azonosítás

könyvvizsgálói kamarai tagsági szám

amennyiben rendelkezik vele és credit pont gyűjtéshez szükséges, azonosítás

lakcím

számlázás

adószám

számlázás

 

Az adatkezelés célja: a képzére történő jelentkezés, valamint a kapcsolattartás és számlázás.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

Érintett eljuttatja adatait az Adatkezelő részére, amely nem kizárólagosan elektronikus úton történő adatmegküldéssel történik. 

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, vagy érintett hozzájárulása alapján, az érintett időközben tett törlési igényéig. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintettek a kezelt adatokat nem vagy hiányosan adja meg, úgy az adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadhatja.

5. Hivatkozások és linkek

Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyek olyan oldalakra mutatnak, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért.

6. Weboldal látogatási adatok

Adatkezelő a www.bdoakademia.hu weboldalon a következő „sütiket” (cookie) használja, amelyek célját alább határozza meg:

Feltétlenül szükséges sütik: nélkülözhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez és az elfogadása nélkül Adatkezelő nem tudja garantálni a weboldal elvártaknak megfelelő működését. Ezek a sütik nem gyűjtenek be személyes adatokat az érintettől vagy olyan adatokat, amelyek marketing célokra használhatók fel. Feltétlenül szükséges sütik például a Teljesítmény sütik, amelyek információt gyűjtenek arról, hogy a weboldal megfelelően működik-e, működésében tapasztalhatóak-e hibák. Az esetleges hibák jelzésével az Adatkezelő segítségére vannak a weboldal tökéletesítéséhez, illetve jelzik, hogy melyek a weboldal legnépszerűbb részei.

Funkcionális sütik: biztosítják a weboldal érintett igényeire szabott következetes megjelenését, és megjegyzik az érintett által választott beállításokat.

Célzott sütik: biztosítják azt, hogy a weboldalon megjelenő hirdetések igazodjanak az érintett érdeklődési köréhez.

Harmadik fél által biztosított sütik: előfordulhat, hogy a weboldalon megjelenhet olyan, harmadik fél - például egy közösségi oldal - által biztosított süti, amely lehetővé teszi az adott tartalom megosztását vagy kedvelését, és amivel olyan információkat küld a harmadik fél számára, amiket az később arra használhat fel, hogy más weboldalakon is hirdetéseket jelenítsen meg az érintett számára.

Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy a látogatóknak lehetőségük van a sütiket kitörölni, vagy visszautasítani, illetve a böngésző eszköztár segítségével beállíthatják a használni kívánt sütiket.

Analitika, Facebook pixel (képpont): Adatkezelő a weboldalba úgynevezett Facebook pixel (konverziókövetési képpont) eszköz használatával JavaScript-kódot ágyaz be, amely üzenetet küld a Facebook-nak, amikor a felhasználó felkeresi az oldalt vagy végrehajt ott egy műveletet. A Facebook pixelt személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A Facebook pixel használatáról, működéséről a www.facebook.com<http://www.facebook.com> oldalon található bővebb információ.

Facebook remarketing: Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet helyez el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó számára az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon akkor, miközben a Facebook-ot használja. A Facebook remarketing kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a www.facebook.com<http://www.facebook.com> oldalon található bővebb információ.

Google Adwords remarketing: az Adatkezelő a weboldalba kódkészletet helyez el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó számára az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon akkor, miközben a Google Display Hálózat webhelyein böngésznek, és/vagy az Adatkezelőre, vagy az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezésre keresnek a Google rendszerében. A kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a http://support.google.com oldalon található bővebb információ.

7. Érintettek jogai

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) alapján az érintett jogai a fenti adatkezelésekkel kapcsolatban a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.

Az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását az Adatkezelő elérhetőségére küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 25 napon belül megvizsgálja és megválaszolja és megteszi a szükséges lépéseket a  tájékoztató és a jogszabályban foglaltak alapján.

Jogorvoslatért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet fordulni.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat[at]naih[dot]hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 8. Adatbiztonság

Az Adatkezelő és leányvállalatai gondoskodnak az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megtettek minden technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtett, hogy védje az adatokat a jogosulatlan hozzáférés (szoftver, hardver eszközök védelme), megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés (rendszeres biztonsági mentés, vírusvédelem), valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

9. Jogszabályi háttér, módosítás

 Jelen szabályzat célja annak biztosítása, hogy az adatkezelők mindenben megfeleljen a hatályos jogszabályok adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek, így különösen, de nem kizárólagosan  Infotv. és a GDPR rendelkezéseinek.

Adatkezelő fenntartja a jogot a jelen Tájékoztató módosításának jogára. A módosított, egységes szerkezetű Tájékoztatót a www.bdoakadémia.hu honlapon teszi közzé.